روند انجام معاملات املاک و اخذ سند مالکیت در کشور ترکیه بر خلاف روش مرسوم در ایران بوده و در مورد املاکی که دارای بدهی بانکی یا اصطلاحاً در رهن بانک هستند محدودیتی در انتقال سند وجود ندارد
به همین دلیل ادارات تاپو ترکیه ( ثبت اسناد ) بدون توجه به بدهکار بودن سند نسبت به انتقال آن به خریدار اقدام می نمایند و از نظر قانون ترکیه نیز اصل بر این است که خریدار با علم و اطلاع نسبت به بدهکار بودن ملک اقدام به خرید آن نموده است فلذا با قبول دِین ( بدهی ) فروشنده به بانک پرداخت اقساط بانکی بعد از انتقال سند به عهده صاحب آن ( خریدار فعلی ) است
خرید ملک در ترکیه امری تخصصی بوده و دقت در رعایت امور مرتبط با آن جهت جلوگیری از تضرر خریدار واجد اهمیت است