اداری انتقال مالکیت در قوانین ثبتی جمهوری ترکیه نسبت به خارجیان با تغییراتی که قانونگذار تعیین نموده است مستلزم وجود گزارش کارشناس رسمی املاک نسبت به قیمت و موقعیت ملک و حضور مترجم رسمی دادگستری در حین انتقال سند است و با عدم وجود هر یک از موارد فوق انتقال مالکیت در ادارات ثبت اسناد ترکیه نسبت به خارجیان صورت نخواهد پذیرفت علاوه بر این در انتقال سند از طریق وکیل نیز وکالتنامه تنظیمی محدود به شکل استاندارد وکالتنامه ها برابر ضوابط ثبتی ترکیه بوده و وکالتنامه های رسمی تنظیمی در ایران که به تایید مقامات اداری و سرکنسولگری ترکیه در ایران نیز رسیده باشد اعتباری ندارد
The administrative process of transferring ownership in the registration laws of the Republic of Turkey to foreigners with the changes determined by the legislator requires the presence of an official real estate expert on the price and position of the property and the presence of an official translator during the transfer of the document. Transfer of ownership will not be done to foreigners in Turkish document registries. In addition, in transferring the document through a lawyer, the regulatory power of attorney is limited to the standard form of power of attorney according to Turkish registration rules and official regulatory power of attorney in Iran approved by administrative and consular officials.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *