برابر مقررات نحوه اعطای شهروندی ترکیه به اتباع خارجی سرمایه گذار خارجی که اقدام به خرید ملک به قصد اخذ شهروندی ترکیه می نماید پس از اعطای شهروندی به مدت سه سال حق فروش ملک خریداری شده به ثالث را نخواهد داشت و نسبت به این امر تعهد رسمی در اداره تاپو ثبت خواهد شد
بدیهی است پس از طی این مدت امکان فروش مجدد ملک یا املاک خریداری شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن خواهد بود

عمده اشتباه ایرانیان نسبت به خرید ملک در ترکیه این تصور غلط است که با نوشتن قولنامه عادی در بنگاههای املاک در ترکیه و پرداخت مبلغی به نامبردگان همانند ایران خریدار را نسبت به ملک خریداری شده صاحب حق می نماید

حال آنکه در سیستم حقوقی جمهوری ترکیه سند عادی چه بصورت قولنامه یا مبایعه نامه که اصطلاحا سوزلشمه نیز به آن گفته میشود هیچ حقی نسبت به خریدار در قبال ملک خریداری شده ایجاد نمی کند و سیستم اداری و قضایی ترکیه صرفا سند رسمی یا همان تاپو را ملاک تعیین مالکیت میداند و برخلاف ایران قولنامه با هر شرط و الزامی در نظام اداری و قضایی ترکیه ارزش حقوقی ندارد