از سال ۲۰۱۸ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوری ترکیه خدمات خود به متقاضیان پناهندگی را متوقف نموده و اختیارات خود در این امور را به ادارت مهاجرت تفویض نموده است فلذا عملا سازمان بین المللی در رابطه با امور پناهندگی در ترکیه وجود ندارد علاوه بر این با توجه به مشکلات پیش آمده به سبب همه گیری بیماری کووید ۱۹ و درگیری عمده کشورها با این پدیده دولتها عملا هیچ کمکی به متقاضیان پناهندگی ارائه نمی نمایند و عمده پناهندگان در کمپهای پناهندگی در شهرهای کوچک و بدون حداقل امکانات زندگی به حال خود رها شده اند.
لذا در برهه کنونی ورود به ترکیه به قصد پناهندگی می تواند بدترین تصمیم یک خانواده باشد و به همین دلیل این روش ( چه بصورت ورود قانونی و چه ورود غیر مجاز) به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود علاوه بر این دفتر ما هیچ گونه خدماتی در مورد امور مرتبط با پناهندگی ندارد