عمدتاً این سوال مطرح است که برای خرید ملک در ترکیه شما چه خدماتی دارید و کلاً روال کار وکیل خرید ملک در ترکیه چیست؟

قطع نظر از اینکه پاسخ این پرسش در بخش سوالات متداول داده شده است لاکن با این وجود به جهت تکرار سوال حاضر مجددا به آن پاسخ داده میشود
وکیل خرید ملک در خرید شما ذینفع نیست فلذا ملکی که شما قصد خرید آن را دارید را صرفا از جنبه صحت معامله برسی مینماید تا در آینده متضرر نشوید یا در ترکیه کلاه شما را برندارند روال کار به شرح زیر است:
به ترکیه می آیید برایتان حساب بانکی افتتاح میشود تا وجه سرمایه گذاری خود را از کشور مبداء به نام و حساب خود در ترکیه انتقال دهید بعد به هر آژانس مسکن و بنگاهی که دوست دارید مراجعه و ملکهای مختلف را بازدید میکنید و یک یا چند ملک مورد پسند خود را به ما معرفی میکنید وضعیت ثبتی، بدهی های احتمالی ملک، وضعیت سازه، مناسب بودن قیمت و شرایط یک خرید امن از طرف ما برسی می شود اگر مورد خاصی نباشد امور حقوقی و ثبتی انتقال سند به نام شما انجام و سند به نام شما در ادرات ثبت ترکیه منتقل می شود
اگر ملک مورد نظر شما به هر دلیل برای اخذ شهروندی یا کسب اقامت مناسب نباشد موضوع با ذکر دلیل به شما اعلام و از شما خواسته میشود که ملک دیگری بیابید بعد برای شهروندی شما و اعضای خانواده تان از طرف ما اقدام میشود کارت های شهروندی پاسپورت ها یا کارتهای اقامت شما اخذ و به شما تحویل داده می شود و نسبت به سایر امور تا زمانی که به مقررات کشور جدید خود آشنا نشده ایید وکلای دفتر در کنارتان خواهند بود

وکیل خرید ملک چه کسی است و چه وظایفی دارد؟

وکیل خرید ملک، وکیل رسمی دادگستری است که دارای پروانه وکالت بوده و با توجه به تسلط وی به قوانین و مقررات خرید ملک در ترکیه و به منظور جلوگیری از ریسک سرمایه گذاری، ملک مورد نظر موکل را از تمام جوانب بررسی نموده و پس از مطابقت شرایط ملک با قوانین مرتبط ، ملک مورد پسند موکل را برای وی خریداری و اقدامات آتی جهت اخذ اقامت و/یا کسب تابعیت موکل و اعضاء خانواده وی را انجام میدهد.

وکیل خرید ملک، قانوناً نماینده موکل در امر خرید است فلذا قدرت مذاکره و مانور در خرید و شرایط آن، قیمت و نحوه پرداخت و نیز سایر موضوعات مرتبط با امر سرمایه گذاری را داشته و در مقابل اجرت دریافتی، کلیه امور را به نام و برای موکل انجام میدهد و خود شخصاً در خرید ملک ذینفع نیست.

در جمهوری ترکیه اجرت و حق الوکاله وکیل خرید ملک معمولاً دو درصد از سرمایه گذاری موکل است مگر اینکه به نحو دیگری توافق شود.