در بیشتر تبلیغاتهایی که شرکتهای فروش ملک در ترکیه ارائه میکنند عمدتاً به این نکته تاکید میشود که خرید ملک در ترکیه زیر نظر وکلای با سابقه و امثالهم در حالی که همین موضوع یکی از بزرگترین اشتباهات خریداران ایرانی ملک در ترکیه است زیرا تصور میکنند چون شرکت فروشنده ملک خود دارای بخش حقوقی بوده یا وکیل دارد پس حتماً به خرید ملک او هم از طرف وکیل این شرکت نظارت خواهد شد تا مشکلی پیش نیاید
اما باید در نظر داشت که وکیل شرکتی که قصد فروش ملک به شما دارد، وکیل آن شرکت است نه وکیل شما پس تعهدی هم نسبت به شما که خریدار یا سرمایه گذار ایرانی هستید ندارد، این وکلا در بهترین فرض باید در مواقع لزوم از ابزارهای قانونی برای تحت فشار گذاشتن شما استفاده نمایند تا حداکثر سود را برای موکلین خود تضمین نمایند!
به همین دلیل در خرید ملک در ترکیه بایستی وکیل خودتان را داشته باشید و روی وکیل شرکتی که میخواهد به شما ملک بفروشد حسابی باز نکنید