تمدید مجدد اقامتهای توریستی ترکیه

برابر دستورالعمل منتشره مورخه پانزده سپتامبر سال جاری (۲۰۲۰) در وب سایت اداره مهاجرت جمهوری ترکیه به سبب شیوع بیماری کووید نوزده و جلوگیری از اقامت خارج از ضوابط اتباع خارجی، از تاریخ هشتم سپتامبر مصوبه راجع به محدودیت در تمدید درخواستهای اقامت توریستی تعلیق گردیده و درخواستهای تمدید اقامتهای توریستی در صورت تکمیل بودن […]

اقامت ترکیه (خانوادگی)

شرایط درخواست صدور اقامت خانوادگی در جمهوری ترکیه به شرح زیر است آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی ( دائم ، موقت ، کاری و … ) می باشند می توانند برای اشخاص زیر تقاضای صدور اقامت خانوادگی نمایند برای همسران خارجی خود برای فرزند غیررشید خارجی آنها […]

ممنوع الورودی به ترکیه

برابر ماده هفت قانون مهاجرت جمهوری ترکیه اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و در بدو ورود برگشت داده می شوند: الف ( افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده […]