اهمیت پایانکار ( اسکان ) در خرید ملک در ترکیه

عواقب عدم اخذ اسکان (پایانکار) برای آپارتمان در ترکیه یک : روند اخذ تاییدیه شهردای میتواند با مشکل مواجه شود دو: در اخذ انشعابات برق و گاز و آب میتواند از موجبات اشکال و تحمیل هزینه اضافی شود سه: تبدیل اسناد مالکیت ارتفاقی به مالکیت مفروض بدون گواهی اسکان ممکن نیست چهار: بدون گواهی اسکان […]

خرید ملک در ترکیه ، چالشها و فرصتها

روند انجام معاملات املاک و اخذ سند مالکیت در کشور ترکیه بر خلاف روش مرسوم در ایران بوده و در مورد املاکی که دارای بدهی بانکی یا اصطلاحاً در رهن بانک هستند محدودیتی در انتقال سند وجود ندارد به همین دلیل ادارات تاپو ترکیه ( ثبت اسناد ) بدون توجه به بدهکار بودن سند نسبت […]

تغییر نام در اخذ شهروندی ترکیه

یکی از اختیاراتی که روند اداری کسب شهروندی ترکیه به متقاضی می دهد امکان تغییر نام و نام خانوادگی متقاضی است با این توضیح که در زمان ثبت درخواست کسب تابعیت ترکیه متقاضی میتواند نام و نام خانوادگی غیر از نام اصلی خود را انتخاب و به مقامات اداری صادر کننده پاسپورت ترکیه ارائه نماید […]