شهروندان خارجی، از جمله ایرانیان می توانند هر نوع ملکی ازجمله مسکونی، تجاری و زمین را با کسب استعلام از مراجع مربوطه خریداری نمایند. شهروندان خارجی که اقدام به خرید زمین برای ساخت ملک می کنند، می بایست طی کمتر از ۲ سال اقدام به شروع ساخت کرده و پروژه معرفی شده را به وزارتخانه ارائه نمایند.

انتقال مالکیت، تنها از طریق اوراق رسمی و ثبتی که توسط طرفین معامله یا وکلای رسمی آنها به امضا رسیده باشد، تنها در دفاتر رسمی ثبت اسناد ملکی معتبر است. خریداران بایستی توجه داشته باشندکه عقد قولنامه قبل از ثبت در دفاتر رسمی، الزامی برای دفترخانه یا سازمان ثبت اسناد و املاک جهت انتقال مالکیت به وجود نمی آورد و فاقد وجاهت قانونی است.

اتباع ایرانی، از شهروندان مجاز به خرید ملک در ترکیه می باشند. خریدار و یا وکیل قانونی او می بایست درخواست خود مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند را پیش از انجام هرگونه عقدی در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کند. در تمامی این مراحل می توانید از ما کمک بخواهید .

هر شهروند خارجی می تواند تا کمتر از ۳۰ هکتار از اراضی جمهوری ترکیه (بجز مناطق امنیتی- نظامی) را خریداری نماید.
شهروند خارجی می تواند تنها تا سقف ۱۰ درصد از اراضی و املاک هر ناحیه/شهر را خریداری نماید.
شرایطی که باعث ابطال سند انتقال می شود عبارتند از: ۱. نقض قوانین ساخت و ساز ۲. عدم تاییدیه لازم از سوی ارگان های دولتی۳. پایان یافتن مهلت قانونی شروع پروژه ۴. عدم پایان کار طبق برنامه ارائه شده به وزارتخانه مربوطه.

جهت  انتقال مالکیت در ترکیه به مستندات زیر نیاز خواهید داشت سند ملک مورد نظر و یا نامه مورد تأیید سازمان ثبت اسناد در مورد احراز مالکیت
مشخصات مالک با جزئیات کامل آدرس، مساحت و محل واقع شدن ملک با مختصات
شناسنامه،کارت ملی و پاسپورت با ارائه ترجمه رسمی به زبان ترکی
برگه پایان کار و تسویه حساب مالیات- عوارض از شهرداری مربوطه
ارائه بیمه نامه اجباری زلزله ویلا، خانه، آپارتمان، دفتر
دو قطعه عکس از فروشنده و خریدار (۴*۶)
مترجم همزمان و دو شاهد (در صورت عدم صحبت طرفین به زبان ترکی استانبولی)
اگر معامله بصورت وکالتی انجام می شود، اصل و کپی وکالت نام

طبق قانون نقل و انتقال مالکیت سازمان ثبت اسناد و املاک مصوب، خریدار و فروشنده جمعاً بایستی ۴ درصد از ارزش واقعی ملک مورد نظر را پرداخت کنند. در قانون نقل و انتقالات اسناد ترکیه به صراحت می گوید میزان مالیات پرداختی باید در بین طرفین (خریدار و فروشنده) به صورت مساوی برای پرداخت تقسیم شود. روش های پرداخت توافقی نیز امکان پذیر می باشد.

قطع نظر از قیمت ملکی که فرد خارجی در کشور جمهوری ترکیه به قصد اخذ اقامت خریداری می نماید صرفا مسکونی بودن واحد و ساکن شدن خریدار در آن ملک از موجبات اعطای اقامت قابل تمدید به مالک و اعضای خانواده زیر ۱۸ سال وی است
بعد از تاریخ پانزدهم ژانویه دوهزاروبیست و یک خرید ملک به هر قیمت و هر کاربری در منطقه فاتیح استانبول موجب اعطای اقامت و نیز شهروندی برای خریدار خارجی نخواهد بود بدیهی است با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین خرید قبل از تاریخ فوق در منطقه یاد شده همچنان موجب اعطای اقامت و در صورت حائز شرایط بودن ملک به اعطای شهروندی از موجبات اعطای شهروندی به خریدار و اعظای خانواده زیر ۱۸ سال وی بوده و است
با توجه به موافقتنامه منعقده فی مابین ادارات مهاجرت و اداره ثبت املاک ترکیه من بعد ادارات مهاجرت قادر خواهند بود مستقیما تاییدیه اسناد مالکیت خارجیانی که از طریق خرید ملک اقدام به ثبت درخواست اقامت می نمایند را از طریق سیستم یکپارچه ادارات اسناد برسی نموده و نیازی به مراجعه متقاضی اقامت به ادارات ثبت اسناد (تاپو) جهت اخذ تاپو دوام بلگه سی و تاپو کایدی نخواهند داشت
از موارد مهم در اخذ تابعیت (پاسپورت) کشور جمهوری ترکیه از طریق خرید ملک رعایت اصل سرمایه گذاری مستقیم است بدین معنی که سرمایه گذار خارجی بایستی مبلغ مشخص شده در قانون اعطای شهروندی به اتباع خارجی را بصورت مستقیم و تاثیرگذار به اقتصاد کشور ترکیه تزریق نماید لذا خرید ملک از اتباع یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ترک ( به عنوان مثال از اقربا و خویشاوندان یا ایرانی هایی که بعداً به شهروندی ترکیه درآمده اند) می تواند از عوامل تاخیر و یا عدم موافقت با اعطای شهروندی به سرمایه گذار خارجی باشد
farzadghodsy's profile picture
برابر دستورالعمل منتشره مورخه پانزده سپتامبر سال جاری (۲۰۲۰) در وب سایت اداره مهاجرت جمهوری ترکیه به سبب شیوع بیماری کووید نوزده و جلوگیری از اقامت خارج از ضوابط اتباع خارجی، از تاریخ هشتم سپتامبر مصوبه راجع به محدودیت در تمدید درخواستهای اقامت توریستی تعلیق گردیده و درخواستهای تمدید اقامتهای توریستی در صورت تکمیل بودن مستندات انجام میشود
پروند هایی که قبل از این تاریخ یاد شده رد شده بودند نیز مجددا در استانداری های هر استان بازبینی و در صورت مطابقت با شرایط کلی قانون( بند هفت ماده سی و یک قانون مهاجرت جدید ) با درخواست تمدید آنان موافقت خواهد شد

شرایط درخواست صدور اقامت خانوادگی در جمهوری ترکیه به شرح زیر است
آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی ( دائم ، موقت ، کاری و … ) می باشند می توانند برای اشخاص زیر تقاضای صدور اقامت خانوادگی نمایند
برای همسران خارجی خود
برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها
برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها
مجوز اقامت خانوادگی هر بار به مدت آن بیش از دوسال صادر نمی شود و مهلت اعتبار آن نمی تواند بیش از مهلت اقامت فرد اصلی ( سرپرست) باشد

اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد  تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر
همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید .
افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است
به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که
طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد
بود .
در صورت فوت فرد اصلی (سرپرست) افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند .