جهت  انتقال مالکیت در ترکیه به مستندات زیر نیاز خواهید داشت سند ملک مورد نظر و یا نامه مورد تأیید سازمان ثبت اسناد در مورد احراز مالکیت
مشخصات مالک با جزئیات کامل آدرس، مساحت و محل واقع شدن ملک با مختصات
شناسنامه،کارت ملی و پاسپورت با ارائه ترجمه رسمی به زبان ترکی
برگه پایان کار و تسویه حساب مالیات- عوارض از شهرداری مربوطه
ارائه بیمه نامه اجباری زلزله ویلا، خانه، آپارتمان، دفتر
دو قطعه عکس از فروشنده و خریدار (۴*۶)
مترجم همزمان و دو شاهد (در صورت عدم صحبت طرفین به زبان ترکی استانبولی)
اگر معامله بصورت وکالتی انجام می شود، اصل و کپی وکالت نام

طبق قانون نقل و انتقال مالکیت سازمان ثبت اسناد و املاک مصوب، خریدار و فروشنده جمعاً بایستی ۴ درصد از ارزش واقعی ملک مورد نظر را پرداخت کنند. در قانون نقل و انتقالات اسناد ترکیه به صراحت می گوید میزان مالیات پرداختی باید در بین طرفین (خریدار و فروشنده) به صورت مساوی برای پرداخت تقسیم شود. روش های پرداخت توافقی نیز امکان پذیر می باشد.

قطع نظر از قیمت ملکی که فرد خارجی در کشور جمهوری ترکیه به قصد اخذ اقامت خریداری می نماید صرفا مسکونی بودن واحد و ساکن شدن خریدار در آن ملک از موجبات اعطای اقامت قابل تمدید به مالک و اعضای خانواده زیر ۱۸ سال وی است
بعد از تاریخ پانزدهم ژانویه دوهزاروبیست و یک خرید ملک به هر قیمت و هر کاربری در منطقه فاتیح استانبول موجب اعطای اقامت و نیز شهروندی برای خریدار خارجی نخواهد بود بدیهی است با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین خرید قبل از تاریخ فوق در منطقه یاد شده همچنان موجب اعطای اقامت و در صورت حائز شرایط بودن ملک به اعطای شهروندی از موجبات اعطای شهروندی به خریدار و اعظای خانواده زیر ۱۸ سال وی بوده و است
با توجه به موافقتنامه منعقده فی مابین ادارات مهاجرت و اداره ثبت املاک ترکیه من بعد ادارات مهاجرت قادر خواهند بود مستقیما تاییدیه اسناد مالکیت خارجیانی که از طریق خرید ملک اقدام به ثبت درخواست اقامت می نمایند را از طریق سیستم یکپارچه ادارات اسناد برسی نموده و نیازی به مراجعه متقاضی اقامت به ادارات ثبت اسناد (تاپو) جهت اخذ تاپو دوام بلگه سی و تاپو کایدی نخواهند داشت
از موارد مهم در اخذ تابعیت (پاسپورت) کشور جمهوری ترکیه از طریق خرید ملک رعایت اصل سرمایه گذاری مستقیم است بدین معنی که سرمایه گذار خارجی بایستی مبلغ مشخص شده در قانون اعطای شهروندی به اتباع خارجی را بصورت مستقیم و تاثیرگذار به اقتصاد کشور ترکیه تزریق نماید لذا خرید ملک از اتباع یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ترک ( به عنوان مثال از اقربا و خویشاوندان یا ایرانی هایی که بعداً به شهروندی ترکیه درآمده اند) می تواند از عوامل تاخیر و یا عدم موافقت با اعطای شهروندی به سرمایه گذار خارجی باشد
farzadghodsy's profile picture
برابر دستورالعمل منتشره مورخه پانزده سپتامبر سال جاری (۲۰۲۰) در وب سایت اداره مهاجرت جمهوری ترکیه به سبب شیوع بیماری کووید نوزده و جلوگیری از اقامت خارج از ضوابط اتباع خارجی، از تاریخ هشتم سپتامبر مصوبه راجع به محدودیت در تمدید درخواستهای اقامت توریستی تعلیق گردیده و درخواستهای تمدید اقامتهای توریستی در صورت تکمیل بودن مستندات انجام میشود
پروند هایی که قبل از این تاریخ یاد شده رد شده بودند نیز مجددا در استانداری های هر استان بازبینی و در صورت مطابقت با شرایط کلی قانون( بند هفت ماده سی و یک قانون مهاجرت جدید ) با درخواست تمدید آنان موافقت خواهد شد

شرایط درخواست صدور اقامت خانوادگی در جمهوری ترکیه به شرح زیر است
آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی ( دائم ، موقت ، کاری و … ) می باشند می توانند برای اشخاص زیر تقاضای صدور اقامت خانوادگی نمایند
برای همسران خارجی خود
برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها
برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها
مجوز اقامت خانوادگی هر بار به مدت آن بیش از دوسال صادر نمی شود و مهلت اعتبار آن نمی تواند بیش از مهلت اقامت فرد اصلی ( سرپرست) باشد

اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد  تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر
همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید .
افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است
به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که
طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد
بود .
در صورت فوت فرد اصلی (سرپرست) افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند .

برابر ماده هفت قانون مهاجرت جمهوری ترکیه

اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و در بدو ورود برگشت داده می شوند:

الف ( افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده باشند .

ب ( افرادی که پس از انقضای اعتبار روادید ، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدتشصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند

پ ( آن دسته از اتباع خارجی که مشمول فقره اول ماده ۱۵ می باشند حتی اگر مشمول لغو روادید هم باشند و حتی اگر بر اساس فقره دوم ماده ۱۵ حق اقامت داشته باشند .

اموراتی که بر مبنای این ماده صورت می پذیرند به اتباع خارجی  اعلام میشود و نحوه برخورداری موثر از حق اعتراض اتباع خارجی به این تصمیم و سایر حقوق و مسئولیت های قانونی نیز به آنها ابلاغ می شود .

ابلاغ ممنوعیت ورود  هنگاممراجعه آن افراد جهت ورود به کشور ترکیه در مبادی ورودی این کشور از طریق مقامات مرزی کتبا به نامبردگان ابلاغ میشود

اداره مهاجرت می تواند در صورت ضرورت با کسب نظر از نهادها و سازمان های مردمی مرتبط داخل و خارج از ترکیه ، از منظر نظم عمومی ، بهداشت عمومی و با امنیت عمومی از
روی احتیاط و دور اندیشی مانع ورود اتباع خارجی به کشور شود .

ورود آن دسته از اتباع خارجی که قبلاً از ترکیه طرد ( دیپورت) گردیده اند به این کشور ، از سوی اداره کل یا استانداری ها ممنوع اعلام می گردد .

مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال است . ولی در حال بیم تهدید جدی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی موجود باشد اداره کل می تواند حداکثر به مدت ده سال دیگر به
آن بیفزاید .

آندسته از اتباع خارجی که پس از انقضای مهلت اقامت یا اعتبار روادید و قبل از ثبت چنین وضعیتی از سوی مقامات صالح جهت خروج از کشور به استانداری ها مراجعه نمایند بیش از
یکسال ممنوع الورود نخواهند شد .

امکان عدم ممنوعیت ورود برای آندسته از اتباع خارجی که  از آنها خواسته شده ترکیه را ترک نمایند و آنها نیز ظرف مهلت قانونی این کشور را ترک می نمایند
وجود دارد .

اداره مهاجرت می تواند ممنوعیت ورود را رفع نماید و یا با حفظ شرط ممنوعیت ورود تبعه خارجی مجوز ورودی به ترکیه را برای مدت معلومی صادر نماید .

کسب تابعیت ( شهروندی) ترکیه اصولا از دو روش عادی و استثنایی امکان پذیر است، در کسب تابعیت از طریق عادی موضوع ماده ۱۱ قانون شماره ۵۹۰۱ جمهوری ترکیه ، تبعه خارجی با ۵ سال اقامت بلا انقطاع و داشتن اجازه کار یا داشتن همسر ترک یا مال غیر منقول ( قطع نظر از قیمت آن ) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در قانون اجازه ثبت درخواست شهروندی این کشور را خواهد داشت لاکن در کسب تابعیت ترکیه از طریق استثنایی با توجه به دستور رئیس جمهوری ترکیه که در سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام و به تصویب پارلمان این کشور رسید ، تبعه خارجی با سرمایه گذاری مالی موثر در این کشور به شرط نداشتن خطر امنیتی یا بیماری که سلامت عمومی را به خطر بیندازد حق درخواست کسب تابعیت ترکیه را دارد