نوشته‌ها

در یک تقسیم بندی کلی ویزاهای ایالات متحده آمریکا به دو دسته کلی تقسیم میشوند

۱- ویزاهای مهاجرتی ۲- ویزا های غیر مهاجرتی

ویزاهای اقامتی دسته از ویزا های آمریکا هستند که امکان اخذ اقامت آمریکا یا همان گرین کارت از طریق دریافت این نوع ویزا ها امکان پذیر است

نمونه بارز ویزاهای اقامتی ویزاهای نوع (ک) که ویزای ازدواج و نامزدی می باشد و ویزاهای نوع (ای) که برای مقاصد استخدامی مورد استفاده قرار میگیرد

ویزاهای غیر اقامتی آمریکا برای مقاصد تحصیل یا گردشگری مورد استفاده قرار میگیرد و لزوما به گرین کارت منتهی نمیشود اگر چه با انجام روند تغییر وضعیت پس از ورود به خاک ابالات متحده میتوان طبقه بندی این دسته از ویزا ها را به نوع ویزای مهاجرتی تغییر داد از مهمترین نوع ویزاهای غیر مهاجرتی ویزای (اف) و ویزاهای دسته (بی) می باشند

#آمریکا #ویزای_آمریکا #اقامت_آمریکا #گرین_کارت_آمریکا #مهاجرت_به_آمریکا #کارت_سبز #اقامت_امریکا #پاسپورت #پاسپورت_ترکیه #سرمایه_گذاری_ترکیه #خرید_ملک_ترکیه #شهروندی_ترکیه #تابعیت_ترکیه #ایرانیان_دارای_پاسپورت_ترکیه #اقامت_ترکیه #خرید_ملک_در_ترکیه
#ویزای_امریکا #آپارتمان_استانبول #امریکا #اخذ_شهروندی_ترکیه #خرید_ملک_شهروندی_ترکیه #گرین_کارت #اقامت_ترکیه