نوشته‌ها

روند انجام معاملات املاک و اخذ سند مالکیت در کشور ترکیه بر خلاف روش مرسوم در ایران بوده و در مورد املاکی که دارای بدهی بانکی یا اصطلاحاً در رهن بانک هستند محدودیتی در انتقال سند وجود ندارد
به همین دلیل ادارات تاپو ترکیه ( ثبت اسناد ) بدون توجه به بدهکار بودن سند نسبت به انتقال آن به خریدار اقدام می نمایند و از نظر قانون ترکیه نیز اصل بر این است که خریدار با علم و اطلاع نسبت به بدهکار بودن ملک اقدام به خرید آن نموده است فلذا با قبول دِین ( بدهی ) فروشنده به بانک پرداخت اقساط بانکی بعد از انتقال سند به عهده صاحب آن ( خریدار فعلی ) است
خرید ملک در ترکیه امری تخصصی بوده و دقت در رعایت امور مرتبط با آن جهت جلوگیری از تضرر خریدار واجد اهمیت است

یکی از اختیاراتی که روند اداری کسب شهروندی ترکیه به متقاضی می دهد امکان تغییر نام و نام خانوادگی متقاضی است با این توضیح که در زمان ثبت درخواست کسب تابعیت ترکیه متقاضی میتواند نام و نام خانوادگی غیر از نام اصلی خود را انتخاب و به مقامات اداری صادر کننده پاسپورت ترکیه ارائه نماید این اختیار از آن جهت به متقاضی داده شده است که با کسب تابعیت ترکیه متقاضی عملا جزو اتباع کشور ترکیه محسوب شده و قانونا این اختیار را دارد که نامی متناسب با تابعیت جدید خود انتخاب نماید
در کسب شهروندی ترکیه از روش استثنایی ( سرمایه گذاری – کارآفرینی ) تبعه جدید با توجه به تابعیت تازه خود این اختیار را دارد که نام خود و به تبع آن نام فرزندان خود را متناسب با کشور جدید خود انتخاب کند البته روشن است که این امکان در اخذ اقامت ترکیه امکان پذیر نیست و مقیم به هر شکل آن ( دائم یا موقت ) صرفا با نامی که در کشور متبوع خود شناخته میشود میتواند اقامت ترکیه را کسب نماید